18.12.2013Dawr

Zařízení určené k otevírání dveří, které je v podstatě zařízení spínající dvě relé přes WIFI interface. Zařízení má dvě relé a jednu kontrolku otevření dveří. Ta slouží například k umožnění blokování funkce do prvního otevření dveří. To znamená, že se zařízení pošle příkaz k zakázání otevírání a až při prvním otevření dveří (klíčem, klikou, prostě mechanickém otevření) se funkce odblokuje. Slouží proti neúmyslném, nebo úmyslném otevření, když v místnosti nikdo není. Dveře totiž nemají Brano a při odemčení se otevřou.

Zkouška modulu na návrhu obvodu


WIFI modul HLK-RM04 převádí data přicházející přes TCP na sériovou komunikaci. MSP430 chip se tak připojí velmi snadno. Stejně jako USB to serial (USB to TTL, FTDI). MSP430 tak dostává data po sériové lince, v Energía pomocí Serial.read();

HLK-RM04 umí pracovat ve dvou módech, client a server. Client jakákoliv data přijatá přes serial odešle na nastavenou IP, server očekává příchozí data a může na ně poslat odpověď (jako každý server). Já používám mód server, tak budu mluvit jen o něm.

Naprogramoval jsem pro MSP430 jednoduchý HTTP webserver, který mi umožní ovládat zařízení přes internetový prohlížeč. Je potřeba porozumět datům které prohlížeč posílá HTTP protokolem a stejně tak je potřeba umět odpovědět v souladu s HTTP protokolem, aby prohlížeč odpovědi porozuměl.

Výsledkem je snadno testovatelné a použitelné zařízení, které se chová jako běžné siťové zařízení v síti s možností (omezené) komunikace pomocí HTTP protokolu. Zařízení také poskytuje korektní kódy HTTP statutu, takže je porozumění příkazu snadno strojně čitelné.

První ostrá zkouška


Finální řešení + mobilní aplikace


Ke stažení


hlk-rm04-datasheet.pdf
hlk-rm04-user-manual.pdf


comments powered by Disqus