26.05.2014Senso Unit

Senso Unit

Senso unit je bezdrátová jednotka pro sběr dat získaných pomocí senzorů. Sebraná data jsou předávána hlavní jednotce (Senso Base). Jednotka podporuje několik typů připojení pro různé senzory:

  • 1x 1-Wire network pro teplotní čidla Dallas (Maxim) DS18B20 (až 10 čidel)
  • 3x analogový vstup (0-1024)
  • 1x digitální vstup (0-1)
comments powered by Disqus